Regulamin

  1. Właścicielem strony internetowej, działającej pod adresem internetowym: www. investinasia.pl jest firma Piotr Łysik (zwana dalej Właścicielem) z siedzibą w Warszawie 03-924, przy ul. Niekłańska 35/1, NIP 1251312246, REGON 144879319.
  1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania ze strony internetowej www. investinasia.pl zwanej dalej „Stroną internetową”.
  2. Zapisy niniejszego regulaminu obowiązują każdą osobę korzystającą ze Strony internetowej.
  3. Strona internetowa ma charakter informacyjny oraz edukacyjny
  4. Dane osobowe osób korzystających ze Strony internetowej są gromadzone, wykorzystywane i chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).
  5. Zakres gromadzenia, wykorzystywania oraz sposób ochrony danych osobowych określa Polityka Prywatności.